Czyste Powietrze 2023

„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem programu jest walka ze smogiem.

Na czym to polega

Wsparcie finansowe na program „Czyste powietrze’ możesz otrzymać na:

 • audyt energetyczny, który pozwoli ci uzyskać kompletną informacje, jak:
  • najskuteczniej ocieplić budynek,
  • wybrać najlepsze dla twojego domu źródło ciepła,
  • uzyskać maksymalną dotację, a następnie płacić niższe rachunki za ogrzewanie,
 • ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
 • wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,
 • wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na nowoczesne źródło ciepła,
 • instalację CO (centralne ogrzewanie) i CWU (ciepła woda użytkowa),
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną.

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty:

 • zakończone (oprócz dotacji z prefinansowaniem),
 • w trakcie realizacji lub
 • jeszcze nierozpoczęte.

Pamiętaj jednak, że rozliczone będą koszty poniesione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Swój projekt musisz skończyć:

 • do 30 miesięcy – gdy otrzymasz dotację (bez prefinansowania w ramach Części 1 lub Części 2)  w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • do 36 miesięcy – gdy otrzymasz dotację (bez prefinansowania) w ramach Części 3 programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 • do 18 miesięcy:
  • gdy otrzymasz dotację z prefinansowaniem w ramach Części 2 lub Części 3 programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
  • gdy otrzymasz dotację na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Części 1 lub Części 2 programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Wszystkie terminy liczone są od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kto może skorzystać

Możesz skorzystać, jeśli:

 1. jesteś właścicielem lub współwłaścicielem:
  • domu jednorodzinnego lub
  • wydzielonego lokalu mieszkalnego w takim domu (z osobną księgą wieczystą),
 2. masz:
 • roczne zarobki (dochód roczny) do 135 000 zł – wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie (Część 1 Programu)

lub

 • miesięczne łączne zarobki twoje i osób z tobą mieszkających i wspólnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
 • 1 894 zł – jeżeli mieszkasz z kimś,
 • 2 651 zł – jeżeli mieszkasz sam(a),

wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie (Część 2 Programu),

lub

 • miesięczne łączne zarobki twoje i osób z tobą mieszkających i wspólnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  • 1 090 zł – jeżeli mieszkasz z kimś,
  • 1 526 zł – jeżeli mieszkasz sam(a),

lub

 • masz ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (prawo to musi być potwierdzone zaświadczeniem, które wydał wójt, burmistrz lub prezydent miasta i które zawiera informację o rodzaju zasiłku oraz okresie, na który został przyznany zasiłek),

wtedy możesz starać się o najwyższy poziom dofinansowania (Część 3 Programu).

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz starać się o:

 • podstawowe dofinansowanie, gdy twój dochód roczny (ze wszystkich źródeł) nie przekracza 135 000 zł (Część 1 Programu),
 • podwyższone dofinansowanie, gdy twój przychód rocznynie przekracza 40 minimalnych wynagrodzeń za pracę (Część 2 Programu)
 • najwyższy poziom dofinansowania, gdy twój przychód roczny nie przekracza 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę (Część 3 Programu).

Jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona w budynku lub lokalu mieszkalnym, to powierzchnia przeznaczona na tę działalność nie może przekroczyć 30% całkowitej powierzchni budynku lub lokalu mieszkalnego.