Mój Prąd 5.0

Program „Mój Prąd” wspiera rozwój energetyki pro konsumenckiej, czyli takiej, w której osoby wytwarzają energię na własne potrzeby, a jej nadwyżkę przekazują do sieci energetycznej.

Chodzi tutaj głównie o:

 • instalacje fotowoltaiczne (PV),
 • magazyny ciepła,
 • magazyny energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh,
 • systemy zarządzania energią domową tzw. HEMS (z ang. Home Energy Management System) lub EMS (z ang. Energy Management System).

Kto może skorzystać

Osoba, która:

 • wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby,
 • ma zawartą umowę, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji lub umowę sprzedaży energii elektrycznej,
 • rozlicza się w systemie net-billing.

Ile możesz zyskać

Do 50% kosztów kwalifikowanych, jeśli rozliczasz się:

 • w systemie net-billing (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej złożony po 31.03.2022 r.),
 • w systemie opustów, tzw. net-metering, pod warunkiem że:
  • nie korzystasz z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • przejdziesz na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.

Możesz otrzymać:

 • nie więcej niż 4 tys. zł na jedno przedsięwzięcie dla mikroinstalacji fotowoltaicznej (bez zakupu i montażu dodatkowych elementów, takich jak: magazyny ciepła, magazyny energii elektrycznej, systemy zarządzania energią HEMS/EMS);
 • nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie:
  • dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupisz i zamontujesz co najmniej jeden dodatkowy element, taki jak: magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/EMS,
  • dla dodatkowych elementów, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie magazynowania ciepła:
   • zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
   • zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną,
   • bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
   • bufory ciepła z grzałką elektryczną,
   • bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u., które są jednym, kompletnym urządzeniem,
   • pompa ciepła typu powietrze/woda, czyli pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem;
 • nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie dla dodatkowych elementów, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie magazynowania energii elektrycznej:
  • akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh,
  • cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł;
 • nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie dla dodatkowych elementów, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie systemu zarządzania energią HEMS/EMS. Warunkiem jest zakup i/lub montaż magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 20,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Do 50% kosztów kwalifikowanych, jeśli:

 • rozliczasz się w systemie opustów tzw. net-metering,
 • korzystasz z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd,
 • przejdziesz na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.

Możesz otrzymać:

 • nie więcej niż 2 tys. zł na jedno przedsięwzięcie dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupisz i zamontujesz co najmniej jeden dodatkowy element, taki jak:
  • magazyn ciepła,
  • magazyn energii elektrycznej,
  • system zarządzania energią HEMS/EMS;
 • nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie dla dodatkowych elementów, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie magazynowania ciepła:
  • zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
  • zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną,
  • bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
  • bufory ciepła z grzałką elektryczną,
  • bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u., które są jednym, kompletnym urządzeniem,
  • pompa ciepła typu powietrze/woda, czyli pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem;
 • nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie dla dodatkowych elementów, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie magazynowania energii elektrycznej:
  • akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh,
  • cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł,
 • nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie dla dodatkowych elementów, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie systemu zarządzania energią HEMS/EMS. Warunkiem jest zakup i/lub montaż magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 17,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.